DISCLAIMER

House of Nutrition verleent je hierbij toegang tot www.houseofnutrition.nl (de website) en nodigt je uit producten te kopen. House of Nutrition behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid 

House of Nutrition spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van House of Nutrition.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met House of Nutrition. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan House of Nutrition nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten en foto's liggen bij House of Nutrition en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de teksten en foto's is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van House of Nutrition, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten en foto's anders aangegeven is.

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Je winkelmandje is leeg.

Verlanglijstje

Je verlanglijstje is leeg.